ಯು.ಕೆ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ‘ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ’ – ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬರೆದ ಲೇಖನ

(ಕನ್ನಡ ಬಳಗ, ಯು.ಕೆ, ಯ ಹಾಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾ. ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಂಡ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು. ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ಅಪಾರ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನು ಒಲಿಸಿ, ಕರೆಸಿ, ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿ, ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ರಂಗು ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ, ಆದರೂ ಎಲೆಯ ಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲದ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಭಾಷಣ-ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ – ಸಂ)

ಯು. ಕೆ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ೩೪ ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಧ್ಯೇಯ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಎಂದರೆ; ಭಾಷೆ , ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಸುವುದು. ಕನ್ನಡದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ನೆರವಾಗುವುದು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಒರೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬಹುದು. ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಉಚಿತ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವ ಅರಿವು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ವ್ಯಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಅರಿವು ವಿಶ್ವಾಸ ಬದ್ಧತೆಗಳು ‘ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರು ಇರು’ ಎಂಬ ಕವಿ ವಾಣಿಯಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದರು ಅದು ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹುದು. ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹರಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ.

ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಾವು ಯು.ಕೆ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೇಯರ್ ಗಳನ್ನೂ ಕರೆದು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಲಾಪ ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸಾಹಿತಿ, ಕವಿ ಹಾಗು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರು ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಮಹೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ದ ೩೦ ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತಂದೆವು. ಅದೇ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ‘ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ’ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ , ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆವು. ಕೊನೆಗೆ ‘ಅನಿವಾಸಿ’ ಎಂಬ ಕನ್ನಡದ ಜಾಲಾಜುಗುಲಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಹಾಗೆ ‘ಅನಿವಾಸಿ ಅಂಗಳದಿಂದ’ ಎಂಬ ಚೊಚ್ಚಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊರತಂದೆವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ.

ದೀಪಾವಳಿ ೨೦೧೪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ಅನಿವಾಸಿ’ಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಕವಿ ಡಾ. ಎಚ್ಚಸ್ವೀ ಮಾಡಿ ಯು.ಕೆ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಅಂದು ನಾವುಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹಾಗು ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯುವದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣಗಳಾಗಿ ನೆರದಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಕನ್ನಡ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಂದಿರುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು.

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂದರೆ ಬರಿ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದೆ ತರುಣಿಯರು ತಲೆ ಚಿಟ್ಟು ಹಿಡಿಸುವಷ್ಟು ಕುಣಿದಿದ್ದುಂಟು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ , ಮೈಸೂರು ದಸರಾ , ಕನ್ನಡ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ , ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿ , ಭರತನಾಟ್ಯ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಕನ್ನಡ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರವಿರಿವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಭದ್ರ ವಾದ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ವಿತರಣೆಗೆ ಅನೂಕೂಲಗಳಿಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಲು ‘ಕನ್ನಡ ಕಲಿ’ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ವರೆಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಕ್ ಶೈರ್ ಶಾಖೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರ್ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕನ್ನಡ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ, ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ ಬಹುದು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಯು.ಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಕನ್ನಡ ಬಳಗವಿದ್ದು ಈಗ ಹಲವಾರು ಅನಧಿಕೃತ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಾಣದಾಗಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯಯ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಅನಿವಾಸಿಗಳಾದ ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಇರುವ ಭಾಷೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಲಿಯುವುದು ಸುಲಭ. ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ದೇಶದವರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಏಂಜೆಲಾ ಮರ್ಕೆಲ್ ಅವರು ಪ್ರಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ವೇತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಾದ ತಮಿಳು ಮಲೆಯಾಳಂಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಭೂಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ನೆಲದ ಸುತ್ತ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮರಾಠಿ ಕೊಂಕಣಿ ತುಳು ಕೊಡವ ಮಲೆಯಾಳಂ ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಭಾಷೆಗಳು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿದು ಕೊಂಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸುಮಾರ ೮೦೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಶರಣರು, ದಾಸರು, ಜೈನರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಂಪ ರನ್ನರಂಥ ಕವಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ೨೦ -೨೧ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ತಲುಪಿ ೮ ಜ್ಞಾನ ಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನವಿರಬೇಕು, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಬೇಕು, ಛಲ, ಧ್ಯೇಯ, ಒಮ್ಮತ ಹಾಗು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಬೇಕು ಆಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ವೃದ್ಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪರ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಅನುಕರಿಸುವುದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಂಕೇತ.

ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೀಗಿದೆ;
‘ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಅವನತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವನತಿ’

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಯು.ಕೆ. ಕನ್ನಡ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತ ಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ಬಳಗವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯವರು ಆಡಳಿತವರ್ಗದವರು ಇದೆ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವರೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.

ಬ್ರಾಡ್ ಫರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುಗಾದಿಯ ಸಂಭ್ರಮ – ವೈಶಾಲಿ ದಾಮ್ಲೆ ಮತ್ತು ನವ್ಯಾ

(ವೈಶಾಲಿ ದಾಮ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಸಾಸಾವಿವೇಯ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ವೈಶಾಲಿ ಈ ಸಲ ಬ್ರಾಡ್-ಫರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನವ್ಯಾ, ಎರಡನೇ ತಲಮಾರಿನ ಕನ್ನಡತಿ, ಅವರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವ ಪರಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಂಡಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಯುತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಲೇಖನ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಡಿಬರಲಿ  – ಸಂ)

IMG_7670[1]ಯುಗಾದಿಯೆಂದರೆ, ಶರತ್ಶಿಶಿರ ಋತುವಿನ ಚುಮುಚುಮು ಚಳಿ ಕಳೆದು ವಸಂತನ ಆಗಮನವಾಗುವ ಕಾಲ. ಯುಕೆ ಯಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ  ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೋಳಾಗಿದ್ದ ಗಿಡಮರಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಗುರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್ , ಟ್ಯುಲಿಪ್ ನಂತಹ ಹೂವುಗಳು ನಳನಳಿಸಿವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ.ವರುಷಕೊಂದು ಹೊಸತು ಜನ್ಮ, ಹರುಷಕೊಂದು ಹೊಸತು ನೆಲೆಯು ಅಖಿಲ ಜೀವಜಾತಕೆಎಂದು ವರಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇಡೀ ದೇಶದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ, ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ  ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ಬರುವ ಕಾಲ ಇದು. ಯುಗಾದಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಯುಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಯುಗಾದಿಯ ನಂತರ  ಒಂದೆರಡು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ,  ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಹೇಮಲಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವವು ಬಾರಿ ಯಾರ್ಕ್ ಶಯರ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫರ್ಡ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ೦೮/೦೪/೨೦೧೭ ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ಎಲ್ಶದಾಯಿ ಸಭಾಂಗಣವು ಬಹು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದು, ಬ್ರಾಡ್ ಫರ್ಡ್ ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದು ತಲುಪುವಂತಿತ್ತು.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ೧೧:೩೦ ಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ದಿನದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಯುಕೆ ಯಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಚಿಣ್ಣರು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆಯುಟ್ಟು ಅಚ್ಚಕನ್ನಡದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು, ಕನ್ನಡದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಂಡು  ”ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡವೆಂದುಲಿ ಕನ್ನಡ  ನಾಡಿನ ಕಂದ , ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ  ಕೀರುತಿ ಹಬ್ಬಿಸು ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಗೆ ಆನಂದಎಂದು ಕವಿ ಹಾಡಿದ್ದು ಇವರನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಇರಬಹುದೇನೋ ಅನಿಸಿತು.

ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ  ಬಳಗ ಯುಕೆ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ ( Annual General Meeting ) ಸಭಾಂಗಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕೆಬಿಯುಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವು  ಮಾಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸಭೆಯಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈವರೆಗಿನ ಸಾಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದುವು. ಕೆಬಿಯುಕೆ ಯುವ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಲವು ನೂತನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಟ್ಟರು.

ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಊಟದ ಸಮಯ. ಯುಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಾದಶಿವಳ್ಳಿರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನವರು ತಯಾರಿಸಿದ, ರುಚಿಕರ  ಭೋಜನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿಕೊಂಡು ಸವಿದೆವು.

IMG_7549[1]
ಮಾನ್ಯ ಮೈ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ್ – ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಹಾಗೂ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ನಡಿಗ ಮೈ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ್ ರವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯುಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿವೇಕ್ ತೊಂಟದಾರ್ಯ ರವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಅರ್ಥವನ್ನೂ, ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ  ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯುಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದರ ಬಳಿಕ ಮೈ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ್ ರವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಆಹಾರ, ಉಡುಗೆತೊಡುಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬುನಾದಿ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೂ ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ದೂರದೇಶವಾದ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿತು, ತನ್ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು,ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕಾರಣೀಭೂತವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೀವನದ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಐರೋಪ್ಯ ಭಾಷೆಗಳು ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೇ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದ, ಸಕಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾರವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಂತಹ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ, ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೇ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಒಂದು ದುರಂತ ಎಂದು ಖೇದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಾವು, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ ಕೂಡಾ, ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯರಾಗೇ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನುನಾನೂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆದೆಎಂಬ ಸ್ವರಚಿತ ಕವನದ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದರು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಒಂದೆಡೆ  ಸೇರಬೇಕು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವಿನಿಮಯವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಕನಸು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಮಮೂರ್ತಿಯವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸರದಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಯುಕೆ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ಉತ್ಸಾಹಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಹಾಡು, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾಟಕಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದುವು.  

ಮಕ್ಕಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಗೆಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ crèche ಸವಲತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾದರೂ ಬರೆಯಲೇಬೇಕು. ಅನುಭವಸ್ಥ childminderಗಳ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವು ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಾದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆತಾಯಿಯರು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋಷಕರು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು

IMG_7564[1]
`ಅನಿವಾಸಿ` (ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ವಿ) ಬಳಗ, ಮೈ ಶ್ರೀ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ( ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ) ಯ ವತಿಯಿಂದ ‘ಹೊರದೇಶದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಪ್ರಜ್ಞೆ’ ಎಂಬ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ ಮೈ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ವೇದಿಕೆಯ ಹಿರಿಯರಾದ  ಡಾ| ಶ್ರೀವತ್ಸ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಯುಕೆ ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಕನ್ನಡಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೈ ಶ್ರೀ ಯವರು ಹೊರದೇಶದ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ-ಬೆಳೆಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ಇದೊಂದು  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಚಿಂತನಾರ್ಹವಾದ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತುಎಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.

IMG_7577[1]
ಸಿಂಚನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಂಗೀತದೌತಣ
ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸಮೋಸಾಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದಿದ್ದವು. ಇದಾಗಿ ಜೀಟಿವಿ ಸರೆಗಮಪ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಿಂಚನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್, ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ರಂಥ  ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತನಾಮರ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೂ ಹಾಡಿಸಿ, ಕುಣಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮನರಂಜಿಸಿದರು. ಪೂರಿ, ಪನೀರ್, ಜಾಮೂನುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ರುಚಿಕರವಾದ ರಾತ್ರೆಯ ಊಟವನ್ನು ಸವಿದು ರಾತ್ರೆ ೦೯:೩೦ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೆವು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಾರಿಯ ಯುಗಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹುದಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕಾಣಬರುತ್ತಿತ್ತು. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಲು, ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದಿಂದ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಡಿಬರಲಿ ಎಂದು ಯುಕೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಆಶಯ.

– ವೈಶಾಲಿ ದಾಮ್ಲೆ

ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯುಕೆಯ ಯುಗಾದಿಯ ಆಚರಣೆ ಬ್ರಾಡ್ಫೊರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ೮ನೇ ತಾರೀಕು ನೆಡೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಡೆಸಿದ್ದ ಯೂತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಚೈತ್ರ ಮತ್ತೆ ರಜತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಬಾರಿ ಯೂತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಮಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯೆಕ್ರಮ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಯಿಸಿದ್ದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ! ಹಾಗಾದರಿಂದ, ನನಗೆ, ಚೈತ್ರನಿಗೆ, ಮತ್ತು ರಜತ್ ಗೆ  ಪ್ರತಿ ಮಗು ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಮೊದಲಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಆಡಿದರು. ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಹವ್ಯಾಸ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಹಿಂದಿನ ಮಗು ಹೇಳಿದ್ದ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಹವ್ಯಾಸ ಹೇಳೋ ಜ್ಞಾಪಕದ ಆಟ. ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು. ತುಂಬಾನೇ ಮಜವಾಗಿದ್ದ ಆಟ ಇದು!

ಹಿಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯುಕೆ ಯೂತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರದ ಮೊದಲಿನ ಕಥೆ ಗಳು ಕಲಿತಿದ್ವಿ. ಸರ್ತಿ ಕಾರ್ಯೆಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಕಥೆಗಳನ್ನೂ ಓದಿ, ಒಂದೆರಡು ಹೊಸದಾದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ಧಗಳನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತರು.

ನಂತರ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೂರ್ಯ ತಯ್ಯಾರ್ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ. ಕೇಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ತಿಂಡಿಊಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಸೂರ್ಯ. ಕ್ವಿಜ್ ಮುಗಿದಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಿನ್ನೋ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು!

– ನವ್ಯಾ

(ಚಿತ್ರಗಳು: ಕೇಶವ ಕುಲಕರ್ಣಿ)