ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಪುತ್ಥಳಿ – ಡಾ. ರಾಮಶರಣ ಬರೆದ ಕವಿತೆ

ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ್ಮದಿನ. ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವನ ನಮನ.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಪುತ್ಥಳಿ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ! ಅಂಬೇಡ್ಕರ!! ಅಂಬೇಡ್ಕರ!!!

CC – Wiki

ಜನ್ಮ ದಿನ ನೆನಪಾಗಿ
ನಡೆಸುವರು ಸಮಾರಂಭ ಆತುರದಿ
ದೀನ ದಲಿತೋದ್ಧಾರ, ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಮಮಕಾರ
ಉದಾತ್ತ ಧ್ಯೆಯೋದ್ದೇಶಗಳೆಲ್ಲಿ?
ಮುಂದುವರಿದವು ದಲಿತರ ದಮನ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ನೆರಳಿನಲಿ
Read More »