ಸತಿಯ ಹಾಡು – ರಾಜಾರಾಮ್ ಕಾವಳೆ

ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದ, ‘ಏನು ಇವತ್ತೂನು ಕಾಲೀಫ್ಲವರಿನ ಪಲ್ಲ್ಯವೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು, ‘ಇನ್ನಾವ ತರಕಾರಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ? ಇರೋತರಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಡುಗೆಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ಮ. ನನ್ನಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟುಸತತವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವವರು ನನ್ನ ಬಂಧುಬಳಗದವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದಳು.

ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಾನ್ಯ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ‘ಎದೆತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು’ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿನ, ‘ಹಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕರ್ಮ ಎನಗೆ’ ಮತ್ತು ‘ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಕೆ ಬಿರುದು ಸನ್ಮಾನ?’ ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂದವು.

ನನ್ನ ಸತಿಯು ಅಡುಗೆಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಹಕ್ಕಿಯು ಹಾಡುವುದು, ಇವೆರಡೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಮವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಅನಿಸಿತು. ಆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಹಾಡುವುದು’ ಎಂಬ ಪದದ ಬದಿಲು ‘ಅಡುಗೆಮಾಡುವುದು’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ.

ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಒಂದುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಕುಮಾರರಾದ ಡಾ. ಶಿವಪ್ರಸಾದರವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೆಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, ‘ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಕ್ಷಮೆಬೇಡಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ.

ಸತಿಯ ಹಾಡು

(ಮಾನ್ಯ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಕ್ಷಮೆಬೇಡಿ)

ಎಡೆಬಿಡದೆ ಮಾಡಿದೆನು ಅಡುಗೆ ನಾನು
ಮನ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಊಟ ನೀವು.
ಇಂದು ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಯನು ಎಂದಿನಂತೆಯೆ ಕುಳಿತು
ಮಾಡಿದಿರಿ ಊಟವ ಎನಗದುವೆ ಬಹುಮಾನ,
ಅಡುಗೆಮಾಡುವಳಿಗೆ ಬೇಕೆ ಬಿರುದು ಸನ್ಮಾನ

ಎಲ್ಲ ಉಣಲೆಂದು ನಾನು ಅಡುಗೆಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ಅಡುಗೆಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕರ್ಮ ಎನಗೆ.
ಉಣುವರಿಹರೆಂದು ನಾಬಲ್ಲೆ, ಅದರಿಂದ
ಮಾಡುವೆನು ಅಡುಗೆಯನು ಎಂದಿನಂತೆ,
ಯಾರು ಉಣದಿದ್ದರೂ ಎನಗಿಲ್ಲ ಚಿಂತೆ.

ನೋಡು ಬಾ ನಮ್ಮೂರ ಸರಣಿ: ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ, ನನ್ನ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು – ರಾಜಾರಾಮ ಕಾವಳೆ.

House+SR
ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಭಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೊಂಡ    ಡಾ S ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ Photo: CC Author

ನನ್ನ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ. ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಲೇಬೇಕು! ನೀವೇನಾದರೂ ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಅವರ ’ಮಾಲ್‍ಗುಡಿ ಡೇಸ್’ನ ’ಮಿಠಾಯಿ ವಾಲ’ ಎಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮನೆಯೇ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ. ನಾನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದೂ ಅದೇ ಮನೆಯಿಂದಲೇ.

ನಮ್ಮ ತಾತನವರು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು 1918ರಲ್ಲಿ. ಆಗ ತಾನೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿತವಾದ ಮಹಾರಾಜಾ ಕಾಲೇಜಿನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಕಾಲ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 1962ರಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಉತ್ತರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ’ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ಲಾ’ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನವರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳೇ ಪೇಟೆಯ ಸಿದ್ದೀಕಟ್ಟೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು. ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಂಶ ಚರಿತ್ರೆ ಇದ್ದೂ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಕುಲನಾಮ ಅಥವ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಏಕೆ ’ಕಾವಳೆ’ಯಾಗಿದೆ? ನಾನೇನು ಮರಾಠಿಯವನೆ? ಅಥವ ’ಕವಳ’ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಿಕ್ಷುಕ ವಂಶದವನೇ?

Read More »