ಅವೋಕಾಡೋ ಹಣ್ಣುಗಳು — ಕೇಶವ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಕೊಡುಗೆ

ಡಾ ಕೇಶವ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬರಹಗಾರರು. ವಿವಿಧ ‘ಜಾನ್ರ’ಗಳಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದವರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ “ಅನಿವಾಸಿಯ” ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಅದರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವನದ ಈ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ್ಮವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಟಾ ಬಯಲು ಮಾಡುವ ಸಾಹಸ!

ಬೆಣ್ಣೆಹಣ್ಣುಗಳು (ಅವೋಕಾಡೋ ಹಣ್ಣುಗಳು)

Avocado
ನಂಗಿಷ್ಟಅವು ಅಂಗೈಲಿ ಒಪ್ಪುವ ರೀತಿ –
ಧಡೂತಿ ಬುದ್ಧನ ತೂಕ,
ಮಾಗಲು ತುಂಟ ಹಿಸುಕು,
ಚೂರಿಯ ನೀಳ ಸೀಳು,
ಮೆದು ಹೀರುತ್ತ
ತಿರಿಗಿಸುತ್ತ ಇಬ್ಭಾಗಿಸಿದರೆ
ಗಟ್ಟಿ ಚರ್ಮ ಸಲೀಸಾಗಿ ಸುಲಿದು
ಬೆತ್ತಲೆ, ಸಾಬೂನಿನಂತೆ ನುಣುಚು.
ನಾನೇ ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನನಗೆ
ಸೀಳಿ ಅಗಲಿಸಿ
ಬಿಳಿಪಿಂಗಾಣಿಯ ಮೇಲೆ
ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಹೊಳಪಿಸಿ,
ಇಲ್ಲಾ ತುಂಬುವೆ ನುಣುಪು ಕುಣಿಯನು
ಘಾಟು ಒಗ್ಗರಣೆಯಲಿ
ಎಬ್ಬುತ್ತ
ತಿಳಿಬೆಣ್ಣೆಯ ಅಡಗು (ತಿರುಳು).

ನೀವು ಓದಿದ ಯಾವುದೇ ಪಥ್ಯವೂ
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿವೆ

(Avocadoes by Esther Morgan, in the collection ‘Beyond Calling Distance.’ Full text in one of the comments.)

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕೇಶವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಸುದರ್ಶನ್ ಗುರುರಾಜರಾವ್  (ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿರಿ)

ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದಿ  ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುವಾದವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೂ ಸವಿಯಿರಿ! (ಸಂ)

Avocado Translation with name