ವಿದೇಶ-ಸ್ವದೇಶ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ – ಪ್ರೇಮಲತಾ ಬರೆದ ಲೇಖನ

ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವ-ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಬಂದು ನೆಲೆನಿಂತ ಮೇಲೆ ಅನಿವಾಸಿಗೆ ಸ್ವದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಬಲವೇಕೆ? ಆಗಿಂದಾಗ ವಿದೇಶದ ಈ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಏಕೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹಜವಾದರೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುವಂಥವು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಅನಿವಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಡಾ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಅವರು.

ವಿದೇಶ-ಸ್ವದೇಶ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವವರು ಸ್ವದೇಶವನ್ನು ನೆನೆದು ಕೊರಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗಿನ ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಆಸೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೈಗೂಡಿದಂತೆ, ಕನಸುಗಳು ಕರಗಿದಂತೆ, ಉತ್ಸಾಹ ತಣಿದಂತೆ ಕಾಲ ಕೂಡ ಕರಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಊರಿನ ನೆನಪು, ತಾರುಣ್ಯದ ದಿನಗಳು, ಪೂರ್ವದ ದಿನಗಳು ಆಗಾಗ ಕಾಡಬಹುದು.

Read More »