ಇಂಗ್ಲಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು – ಕೇಶವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬರೆದ ಕವಿತೆ

ಇಂಗ್ಲಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು

mango‘ಮಾವು’ ಎಂದೆ ನೋಡಿ
ಮನೆಯೆಲ್ಲ
ಮನವೆಲ್ಲ
ಕಂಪು, ಬಣ್ಣ, ಸ್ವಾದ, ನಾರು, ಗೊರಟ,
ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ

ಗೆಳೆಯ,
ಮಾವಿನ
ಸಿಹಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ
ಒಗರು ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ
’I am not missing it’ ಎಂದು
ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ವೈನು ಹಿಡಿದು ಕೂತಿದ್ದೇನೆ

ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುವಾಗ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ
ಬೆನ್ನುಹುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುಕಿದಂತಾಗಿ
ಎದೆಯೆಲ್ಲ ಹಿಂಡಿದಂತಾಗಿ
ಹುಳಿದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೇಗಿನಲ್ಲೂ
ಮಾವಿನ ವಾಸನೆ

ತ್ರಿಶಂಕುವಿನ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ
ಮಾವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ
ಸಿಕ್ಕರೂ ತಿಂದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವಿದು
ಎಂದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು?

ಮಾವನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಮುಂದೆ
ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ಕು
ಆನ್‍ಲೈನ್ ಆರ್ಡರು
ರತ್ನಾಗಿರಿಯಿಂದ ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಆಪೂಸು!