ಚಿತ್ರ-ಬರಹ: ಬಿಂಬ-ಪ್ರತಿಬಿಂಬ – ಶ್ರೀವತ್ಸ ದೇಸಾಯಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಇಬ್ಬರ (ಡಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಮತ್ತು ಡಾ ರಾಜಾರಾಮ್) ಕವನ ಮತ್ತು ಬರಹಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ:

(22-9-2014  ಇಂದು ಇದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಡಾ ಸುದರ್ಶನ ಗುರುರಾಜರಾವ್ ಬರೆದ ಇನ್ನೊಂದು ಕವನವನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. -ಸಂ)

BimbaPratibimba
Photo: Siri Gowda

   (೧)  ಬಿಂಬ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಮೂಡಿದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ

ಎಂದ ವಿಚಾರವಾದಿ ಹುಡುಗ.

ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲಿ ಮೂಡಿದ ಬಿಂಬ ನೋಡದೆ ಹೋದನೆ,

ನಿಡುಸುಯ್ದಳು ಭಾವುಕ ಹುಡುಗಿ.

Read More »