ಮಡಿಬಾ, ಮತ್ತೆ ಬಾ – ಗಿರಿಧರ ಎಸ್ ಹಂಪಾಪುರ ಕವನ

ಇವತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೆಲಾ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ. ಡಾ. ಗಿರಿಧರ ಹಂಪಾಪುರ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಕವನಾಂಜಲಿ.

cc- lasanta.com.ec

ಮಡಿಬಾ,

ವರ ವೀರ
ಧೀರ ಶೂರ
ಮಡಿಬಾ
ಮತ್ತೆ ಬಾ,
ಕಾರಾಗ್ರಹ ನಿನ್ನ ನಿತ್ರಾಣಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ
ಹಗೆಯ ಭಾವನೆ ಹೃದಯ ತಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.
ಬಿಳಿಯರ ಕರಿ ಮಡಿಯನ್ನು ಕಡಿದು
ವರ್ಣಭೇದವನ್ನು ಛೇದಿಸಿ
ಸಹನೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ರೂಪಿಸಿ
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ನಾಡೊಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ
ಗೆದ್ದು ರಾಜ್ಯವ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ರಾಜರ್ಷಿ
ಈ ಧರೆಯೋಳ್ ಮತ್ತೆ ಬಾ
ಮಡಿಬಾ