ಆಶಾವಾದ – ಡಾ||ಸತ್ಯವತಿ ಮೂರ್ತಿ

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ!!!
ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ ಜೀವಿಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲವೇ ? ಆಶಾವಾದದ ಕಿರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ||ಸತ್ಯವತಿ ಮೂರ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಜಿ.ವಿ ಅವರ ವಿರಚಿತ ‘ಹೋಪ್’ ಎಂಬ ಕವನದ ಭಾವಾನುವಾದ ‘ಆಶಾವಾದ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ. -ಸವಿ. ಸಂ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಗೂಗಲ್

ಜೀವನ ತೋಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯ ಬಂಟರು ನಾವು

ದೊರೆತಿಹುದೆಮಗೆ ನಾನಾತೆರನ ಕಾಳುಗಳ ಬಟ್ಟಲು

ನಮ್ಮದೇ ತೋಟವಿದು ನಮ್ಮಂತೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು

ಜೀವನವ ಸೊಗಯಿಸಲು ನಮ್ಮದೇ ಅಳತೆಗೋಲು

ಶಿಶಿರ ಋತುಬರಬಹುದು ಅಂಜಿಕೆಯ ತರಬಹುದು

ನೆನಪಿರಲಿ ಮುಂದಿಹುದು ವಸಂತ, ಶ್ರಮಿಸುವುದ ಬಿಡದಿರು

ತಾಳಬೇಕು ತಾಳಿಗೆಲ್ಲಬೇಕು , ಪಡೆಯಬೇಕು ಬಯಸಿದು

ದುಖಿನ್ನನಾಗದೆ ’ಸೋವಾಟ್?’ಎನುತ ನಗುತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತಿರು


ಪ್ರತಿಕೂಲದಲಿ ನೆನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ’ಮರಾ’ ದಲ್ಲಿದ್ದ’ರಾಮ’

ನೆಗೆತದಲಿ ನುರಿತವಗೆ ಉಂಟು ತಡಕೆ ಪಂದ್ಯದ ಜಯ

ಬಾಗಿಲೊಂದು ಮುಚ್ಚಿದೆಅಷ್ಟೆ, ತೆರೆದಿರುವುವಸೀಮ

ನೀರ ಕೊರತೆಯಲಿ ನೆಲವಗೆದು ತೆಗೆವಾ ತೋಳ್ಬಲಕೆ ಜಯ


ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೇನು ಅಮಿತ ಭಾಗ್ಯವ ಹೊತ್ತು

ಆತ್ಮನಂಬಿಕೆಯಿರೆ ಒಣಮರವು ಚಿಗುರುವುದು

ಸೋತರೇನು ತರಬಹುದದೇ! ಗೆಲುವಿನ ರಾಗದ ಸೊತ್ತು

 ನಾಗರ ಹೆಡೆಯಲೂ ಮಣಿಯ ಕಾಣ್ವ ಶಕ್ತಿ ಮೂಡುವುದು


ನಿರಾಶೆಯನು ಬದಿಗಿಡು, ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿರು ಸದಾ

ಕಮರಿಯಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಮೆಲೇರು ಭರವಸೆಯ ಹಗ್ಗಹಿಡಿದು

ಧೈರ್ಯದಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗು ,ಹೊಸ ಹಾದಿ, ಬೆಳಕು ನಿನಾದ 

ನೂರಾರು ಕವಲುಗಳು , ಒಂದೊಂದೂ ಉಜ್ವಲವಹುದು

ನೆಲಕಂಟಿದ ಮರವಾಗದಿರು, ಅಸಹಾಯತೆಗೆ ಶರಣಾಗದಿರು

ಓಡಲು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಲವುಂಟು, ರೆಕ್ಕೆಗಳುಂಟು ಹಾರಲು

ಹುಟ್ಟುಸ್ವತಂತ್ರ ನೀನು, ಹಿಡಿದಿಡುವ ಬಂಧನಕೆ ಬೆದರದಿರು

ಜಯದೇವಿಯಪ್ಪುವಳು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲಿ ನೀನಿರಲು


-ಡಾ|| ಸತ್ಯವತಿ ಮೂರ್ತಿ

ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ – ಡಾ||ಸತ್ಯವತಿ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗು ಪೂರಿ-ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸುಶೀಲೇ೦ದ್ರ ರಾವ್

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ !!!
ತಾವೆಲ್ಲ ವಿಧವಿಧವಾದ ಜೀವ-ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳ, ಭಾವನೆಗಳ, ಪ್ರಕೃತಿಯ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾದಾರಿತ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ||ಸತ್ಯವತಿ ಮೂರ್ತಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ‘ಲಕ್ಷಮ್ಮ’ ಎಂಬಾಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರುಗವನವನ್ನು ಹಾಗು ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಹೆಚ್. ಸುಶೀಲೇಂದ್ರ ರಾವ್ ರವರ ‘ಪೂರಿ’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಒಂದು ವಿನೋದಗವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ .ಓದಿ ಕಮೆಂಟಿಸಿ. -ಸವಿ.ಸಂ

ಲಕ್ಷಮ್ಮ

ನಮ್ಮ ಮನೇ ಕೆಲಸದವಳು ಲಕ್ಷಮ್ಮ
ಅಲಂಕಾರದಲಿ ಅಪ್ಪಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವತೆಯೇ
ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಾಚಿ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದಾ ಗಂಟು
ಅದಕೆ ಮೇಲೊಂದು ಹೂವಿನಾ ನಂಟು
ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಜಿಗಿದು ಕೆಂಪಾದ ತುಟಿಗೇಕೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕು?
ತುಟಿಯ ರಂಗನೂ ಮೀರಿದಾ ಹಲ್ಲಿನಾ ಕೆಂಪು
ಮುಖದ ತುಂಬ ಘಮಘಮಿಸುವ ಪೌಡರ್
ಹಸಿರು ಕೆಂಪು ಬಳೆಗಳ ಮೇಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಪೊರಕೆ ಮೂರು ಮೊಳದುದ್ದ
ಅಚ್ಚೇನು ಅದರೆತ್ತರ ಅವಳುದ್ದ
ಎಲ್ಲರಂತೆ ಕರಪರ ಕಸ ಕೊರೆಯ್ವಳಿವಳಲ್ಲ
ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸೆರಗನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ
ಒಮ್ಮೆ ಪೊರಕೆಯನೆತ್ತಿ ಬೀಸಿದರೆ ಈಕೆ
ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನು ತಾನೆ ಏಕೆ?

– ಡಾ||ಸತ್ಯವತಿ ಮೂರ್ತಿ

-⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘-

ಪೂರಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಅಥವ ನ೦ತರ ತ೦ದೆ ತಾಯ೦ದಿರು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದು೦ಟು.
ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ದತಿಗಳು ಹಲವಾರು.  ಈ ಬಗ್ಯೆ ಹಾಸ್ಯ ಗಣ್ಯರು ಅನೇಕಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡುವುದೂ ಉ೦ಟು.  ಈ ಹೆಣ್ಣು ಗ೦ಡುಗಳ
ಹೆಸರುಗಳ ಹಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮು೦ದುವರಿದು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಡೆದು ಬ೦ದಿರುವ ಮುದ್ದಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಒ೦ದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಿವರಣಾ ಚಿತ್ರ  ಈ ಕವನ.

ಗ೦ಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಹಾವಳಿ

ರೆಕ್ಕೆಇಲ್ಲ ಪುಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಗರುಡಯ್ಯ೦ಗಾರ್
ಅ೦ದವಿಲ್ಲ ಚೆ೦ದವಿಲ್ಲ ಸು೦ದ್ರಮ್ಮ
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಸ೦ಪತ್ ಕುಮಾರ
ವಿದ್ಯೆಇಲ್ಲ ಬುಧ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಶಾರದಮ್ಮ.

ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳ ಟೀಕೆ/ಹಾಸ್ಯ
ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಾಡಿಕೆ
ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ
ಅಥವ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸುಗ ಮೊಟಕು
ಮಾಡಿ ಕರೆಯುವುದು ಕೂಡ ಸಹಜ.

ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಮೊಟಕು ಮಾಡಿ ಕರೆವ
ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿವೆ
ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ.

ಕಮಲಾಕ್ಷಿ………..ಕಮ್ಮಿ
ಪಾರಿಜಾತ………..ಪಾರಿ
ಪಾವನ…………..ಪಾವಿ
ಭಾವನ…………..ಭಾವಿ
ಮ೦ದಾರ………..ಮ೦ದಿ

ಹೀಗೆ ಪೂಣಿ೯ಮ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು
ಮೊಟಕಾಗಿ ಕರೆಯುವಾಗ..ಪೂರಿ
ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಮು೦ದೆ ಸಾಗಿ
ಹಲವಾರು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಹ೦ತಗಳಲ್ಲಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ.        ಪೂರಿ

ಸು೦ದರ ಹುಡುಗಿ ಪೂರ್ಣಿಮ ನಿತ್ಯ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ನೀರಿನ
ಬಾಟಲು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಶಾಲೆಯ
ಸ್ನೇಹಿತೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ
ಪಾನಿ ಪೂರಿ ಎ೦ದು ಕರೆದಳು. ಆ ಹೆಸರು
ಅ೦ದಿನಿ೦ದ ಉಳಿದು ಹೋಯಿತು.            ಪಾನಿ ಪೂರಿ

ಪೂರ್ಣಿಮ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಿಮಿ೦ಗ್ ಪೂಲ್ ಬಳಿ
ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಳು.ಆಗ
ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಸೇವ್ ಪೂರಿ ಸೇವ್ ಪೂರಿ
ಎ೦ದು ಕೂಗಲು ಗಾರ್ಡಗಳು ಅವಳನ್ನು
ಬದುಕಿಸಿದರು.ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸೇವ್ ಪೂರಿ
ಆದಳು.                                        ಸೇವ್ ಪೂರಿ

ಈ ಸುದ್ದಿ ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ
ಇವಳು ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳೆ೦ದು ಅವಳಮೇಲೆ
ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತರು
ದೊಡ್ಡ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಬೇಲ್ ಪೂರಿ
ಎ೦ದು ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿದರು.           ಬೇಲ್ ಪೂರಿ

ಈ ಚಳವಳಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ
ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ಖಾರ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿ ರುಬ್ಬಿ
ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಆಗ
ಅವಳು ಮಸಾಲೆ ಪೂರಿ ಆದಳು.              ಮಸಾಲೆ ಪೂರಿ

ಈ ಗಲಭೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದನ೦ತತರ
ಪೂರ್ಣಿಮ ಚೇತರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಅವಳ
ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನು
ಮದುವೆಯಾದಳು. ಅ೦ದಿನಿ೦ದ
ಅವಳು ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಆದಳು
ಎ೦ಬುದು ಸ೦ತೋಷದ ಸುದ್ದಿ.                 ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ

ಮು೦ದಿನ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥರ ಸುಗಮ
ದಾ೦ಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ
ರುಚಿ ರುಚಿ ಸಿಹಿ  ಪೂರಿ ಶ್ರೀಕ೦ಟ
ಪೂರಿ ಬಾಸು೦ದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸವಿದು
ಬಾಳಿದರೆ೦ದು ಹಾರಿ ಹೋಗುವ
ಹಕ್ಕಿಯೊ೦ದು ತಿಳಿಯ ಹೇಳಿತು.

ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸುಶೀಲೇ೦ದ್ರ ರಾವ್
                                        ಬ್ರಾಮ್ಹಾಲ್.ಚಷೈರ್