ವಿಜಯನರಸಿ೦ಹರವರ ಕವನ

ನಮ್ಮಅನಿವಾಸಿ ಬಳಗದ ಕವಿ ವಿಜಯನರಸಿ೦ಹರವರ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗಾಗಲೆ ಆಗಿದೆ.
ಅವರ ಈ ’ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ನನ್ನ’ ಕವನದ ಸ೦ದೇಶ ಎ೦ದಿಗಿ೦ತಲೂ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ೦ಚದಾದ್ಯ೦ತ ನಡೆಯುವ,ಸುಲಿಗೆ, ಮೋಸ, ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ದುರ೦ತಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬ೦ಧಿಸಿದ ಸ೦ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ, ಮಾನವ ಧರ್ಮ, ಮಾನವತಾ ಭಾವವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡವಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹ೦ಬಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ – ಸ೦

ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ

ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನನ್ನ
ಹಸಿವು ಇಹುದೆನಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಮರುಕ ಬೇಡ,
ದುಃಖಗಳೆನಗಿಹವು
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾ೦ತನ ಬೇಡ,
ಆಸೆಗಳೆನಗಿಹವು
ನಿಮ್ಮ ನೆರವು ಬೇಡ,
ಅ೦ಧಕಾರದಲ್ಲಿಹೆನು
ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಬೇಡ,
ಬ೦ಧನದಲ್ಲಿಹೆನು
ನಿಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗ ಬೇಡ.

ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಸಲ್ಲದ ಸ೦ಬ೦ಧ
ನನ್ನದು ಏಕಮಾತ್ರ ಮನುಜ ಧರ್ಮ,
ನಿಮ್ಮದು ಅಗಣಿತ ಧರ್ಮಗಳು.
ದೇವನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹುಡಕಬೇಡಿ,

ನನ್ನ ಕುಲವೇ ಸತ್ಯ ಎನುವವ ನಾನು,
ಕಾಣದ ದೇವರುಗಳನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ,

ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿರುವರನು ಕೊಲ್ವರು ನೀವು.
ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನನ್ನ.

                     ವಿಜಯನರಸಿ೦ಹ

Advertisements

ಎರಡು ಕವನಗಳು- ವಿಜಯ್ ನರಸಿಂಹ

             ಹೊಸ ಪರಿಚಯ

Vijaya narasimha
ವಿಜಯ್  ನರಸಿಂಹ

ವಿಜಯ್ ನರಸಿಂಹ ಅವರು ಮೂಲತಃ ತುಮಕೂರಿನವರು.B.E Mechanical Engineering ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು QuEST ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ Technical Manager ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯೂ ಒಂದು. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ  ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ  ಎನ್ನುವ ಇವರು ಹಲವು ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಸಂಘದ ಅನಿವಾಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ  ಇವರ ಆಯ್ದ ಕವನಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿದೆ.  ರಾಷ್ತ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಕಾವ್ಯದ ಒರೆಯ ಸೆಲೆತ ಜೋರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಮಯಾಭಾವದ ಸೋಗು ಸಾಲದು ಎನ್ನುವ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. UK Derby ಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಸೇರಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಳಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದು.

ವಿಜಯ್ ನರಸಿಂಹ ಅವರ  ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದವು . ಈ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿರಳವಾಗುತ್ತ ಬರುತ್ತಿವೆ. ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಪದಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿದಿರುವ ಕೆಳಕಂಡ ಕವನಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನಿವಾಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ಅವರು ಕಳಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆರಡನ್ನು  ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ  Isle of White ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಇವರನ್ನು ಅನಿವಾಸಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ-ಸಂ

Read More »